Onder de projectnaam Top Solutions gaan Kwint B.V. en Adema Innovation Beheer B.V. samenwerken
omtrent de ontwikkeling van een innovatief geïntegreerd energie- en afdeksysteem. Kwint neemt als
specialist op gebied van hijs-, hef- en zeiltoepassingen de afdeksystematiek voor haar rekening. Adema
Innovation heeft jarenlange ervaring met de constructie van windmotoren en ontwikkeling van
machines in de agrarische sector. Adema Innovation Beheer B.V. gaat de constructie vervaardigen.

Het project begint met het ontwerpen van een prototype, die opgebouwd wordt in een representatieve
omgeving, zodat het functioneren onder reële omstandigheden getest wordt. Binnen het project wordt
samengewerkt met technologische bedrijven die ver gevorderd zijn op het gebied van duurzame
technologie. De kennis die wordt verworven zal na afloop van het project worden gedeeld met
geïnteresseerde partijen vanuit diverse sectoren waaronder de land- en tuinbouw.

KWINT B.V. en Adema Innovation Beheer B.V.