De windmotoren van Goutum en Wirdum zijn in opdracht van de Stichting Windmotoren Friesland gerestaureerd. Alle materialen die nog bruikbaar waren zijn hergebruikt. De windvaan, bladen etcetera zijn op ambachtelijke wijze geklonken. De bestaande put van de windmotor van Goutum is tot en met de fundamentbouten afgehakt, daarna is de toren losgeschroefd en is het geheel ontmanteld.

De bestaande put  van de Amerikaanse windmotor van Wirdum is tot en met de fundamentbouten afgehakt en daarna verplaatst naar de nieuwe bestemming in Wirdum. De put weegt 16 ton. Alle materialen die nog bruikbaar waren zijn hergebruikt en op ambachtelijke wijze geklonken. Middels een kleppensysteem wordt de ijsbaan van Wirdum volgepompt.