Germ van der Burg, districtshoofd Sûdwest van natuurvereniging It Fryske Gea, heeft een geweldig idee omtrent het beheersen van de detailontwatering. Dit idee wordt gezamenlijk met Fokke-Jan de Jong, districtshoofd Noord, Andre de Haan, technisch specialist van It Fryske Gea: nader vormgegeven.

Dit initiatief is ontstaan vanuit maatschappelijk oogpunt, namelijk het natuuronderhoud en de ontwikkeling ervan. Het beheersen van de detailontwatering (vitaal bodem- en watersysteem) zorgt voor een vicieuze kringloop van de natuur en hergebruik van organisch materiaal (biodiversiteit). It Fryske Gea heeft aanvullende kennis en ervaring nodig aangaande het ontwikkelen van dit prototype en hiervoor wordt Adema Innovation ingeschakeld.

Bron foto: oldelamer.info