Friesland is een echte waterprovincie en dit blijkt al uit een ver verleden: vechten tegen of gebruik maken van het water. Hiervoor worden al decennia lang innovatieve oplossingen bedacht. Onderstaande film, geproduceerd door het Waterschapserfgoed, geeft hierover interessante informatie.