Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening

Als ondernemer denkt u na over het innovatieproces. Op wie kunt u een beroep doen wanneer u een nieuwe dienst, product wilt realiseren of uw huidige business case wilt optimaliseren en verbeteren? Wij denken graag me u mee.

Markt- en bedrijfseconomisch onderzoek

Hoe levensvatbaar is een plan? Uit een ondernemings- of haalbaarheidsplan moet blijken of de bedrijfs- en marktsituatie voldoende toekomst bieden. Belangrijk aandachtspunt hierbij zijn het financiële plan en de marktgegevens, omdat jarenlange ervaring ons heeft aangetoond, dat deze niet altijd correleren. Wij hebben plannen geschreven op het gebied van: landbouw, zorg & welzijn, (detail-)handel, techniek en ambacht.

Subsidies & financiering

Hoe worden de financiële middelen verkregen? Adema Innovation ondersteunt bij het schrijven van het project- of ondernemingsplan. Belangrijk aandachtspunt hierbij zijn dat de ondernemer zelf eigenaar blijft van het plan en dat er een weldoordachte business case wordt geformuleerd. Wij fungeren daarbij als schakel tussen de diverse partijen en benutten daarbij onze kennis.

De praktijk toont nog steeds aan dat de ondernemers hun eigen vindingrijkheid onderschatten waardoor ook de financiële ondersteuning van overheidswege onbenut wordt.

Ondernemers- en projectbegeleiding

Is begeleiding nodig? Ondernemers en innovators krijgen te maken met vele interne en externe omgevingsfactoren waardoor het proces kan stagneren. Vroegtijdig signalering door ervaringsdeskundigen en zo nodig bijsturen kan daarbij van doorslaggevend belang zijn.

Er wordt begeleiding aangeboden op velerlei gebieden van financieel, fiscaal tot en met mentaal. In samenwerking met psychologenpraktijk Maarsingh & Van Steijn starten we in het najaar van 2017 met de cursus ‘ flo&go – koers zetten in ondernemerschap’.